Densytometr – urządzenie fotoelektryczne służące do pomiaru gęstości optycznej materiałów

Densytometr DEN-1B, którego zasada działania opiera się na pomiarze gęstości optycznej z cyfrową prezentacją wyników w jednostkach McFarlanda. Densytometr DEN-1, którego zasada działania opiera się na pomiarze gęstości optycznej z cyfrową prezentacją wyników w jednostkach McFarlanda. Densytometr, którego zasada działania opiera się na pomiarze gęstości optycznej z cyfrową prezentacją wyników w jednostkach McFarlanda. Densytometr – urządzenie fotoelektryczne służące do pomiaru gęstości optycznej materiałów przezroczystych i nieprzezroczystych.