Francuska forma ceramiczna do forma do pieczenia pieczywa pieczywa, to

Maszyny do pieczenia chleba i przewodu sieciowego niewolno nara˝aç na dzia∏anie silnego êród∏a ciep∏a,bezpoÊredniego Êwiat∏a s∏onecznego, kontakt z ostrymikraw´dziami. Pod koniec pieczenia dobrze jest chleb wyciągnąć z formy i dopiec go przez ostatnie 10 minut już bez formy, jedynie na kratce piekarnika. Francuska forma ceramiczna do forma do pieczenia pieczywa pieczywa, to profesjonalne wypieki w domowym wydaniu. Przed pierwszym u˝yciem maszyny do pieczenia chlebaZapobiegajàca przywieraniu pow∏oka formy do pieczenia musizostaç oczyszczona przed pierwszym u˝yciem.