Każda waga przemysłowa zlecona naszej firmie do legalizacji jest sprawdzana,

Służy jako waga przyjęciowa dla przyjęcia towaru, wydaniowa w celu wydania towaru, do kontroli w magazynach, produkcji podczas procesu produkcyjnego. Funkcja oszczędności baterii (waga przechodzi w stan czuwania gdy nie jest używana)waga może pracować od -10 do +. Jest to również waga suwnicowa, która zabezpieczy suwnicę przed przeciążeniem wydając donośny sygnał dźwiękowy. Każda waga przemysłowa https://procelwag.com.pl zlecona naszej firmie do legalizacji jest sprawdzana, kalibrowana oraz w miarę potrzeby pokrywana farbą antykorozyjną oraz nawierzchniową.