Od tego momentu można używać drukarki Sosnowiec w sieci bezprzewodowej

Przejdź na stronę centrum obsługi klienta HP w celu pobrania i zainstalowania zalecanego lub preferowanego sterownika drukarki. Udostępnione do pobrania mogą być sterowniki w wersji pełnej, podstawowej, uniwersalnej lub plug and play, zależnie od drukarki. Jeżeli nie chcesz ustawić drukarki jako domyślnej, odznacz opcję Ustaw jako drukarkę domyślną. Od tego momentu można używać drukarki Sosnowiec https://www.kserotechnik.com/sprzet-poleasingowy/drukarki-poleasingowe.html w sieci bezprzewodowej. Po nawiązaniu połączenia na ekranie głównym aplikacji zostaną wyświetlone nazwa drukarki i jej ikona. Wybierz zalecany sterownik, aby w pełni wykorzystać możliwości twojej drukarki HP, wyświetlić wszystkie opcje dodatkowe sterowniki lub sprawdzić stan pomocy technicznej drukarki. Kliknij ikonę Zainstaluj sterownik drukarki w menu ekranowym. Jeżeli zostanie wyświetlona strona Zidentyfikujmy produkt, aby rozpocząć, kliknij pozycję Drukarka, wpisz numer modelu drukarki, a następnie kliknij przycisk Wyślij. Zapoznaj się z poniższymi sekcjami, aby znaleźć informacje na temat obsługi technicznej drukarki oraz dostępnych sterowników. Jeżeli na liście nie ma drukarki, przejdź do dokumentu Dostępne na rynku drukarki HP zgodne z systemem Windows. Ten sterownik umożliwia łatwą instalację i odinstalowanie oprogramowania drukarki poprzez automatyczne rozpoznanie, które sterowniki obsługują dane urządzenie. Utwórz nowe hasło i zmień nazwę drukarki za pomocą wbudowanego serwera internetowego (EWS) drukarki. W zależności od drukarki różne sterowniki mogą być dostępne w witrynie internetowej HP lub za pomocą systemu Windows. Jeżeli z drukarką została dostarczona płyta instalacyjna CD, przed zainstalowaniem drukarki upewnij się, że obsługuje ona system Windows. Wybierz model drukarki i język. Możesz również wprowadzić adres IP drukarki lub nazwę jej węzła. Pakiety zawierają instalator, sterownik drukarki i sterownik skanera, w zależności od drukarki. Aby przetestować drukarkę, ukończ następujące czynności w pobliżu drukarki. Przewiń do sekcji Drukowanie, kliknij pozycję Drukarki, a następnie kliknij pozycję Dodaj drukarkę. Aby szybko zlokalizować nazwę modelu drukarki, kliknij lub przewiń do podrozdziału dotyczącego posiadanej przez ciebie drukarki i wciśnij kombinację klawiszy CTRL. Kliknij nazwę drukarki, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Odłącz od drukarki kabel USB w razie potrzeby. Upewnij się, czy drukarka HP jest obsługiwana przez komputer lub tablet z systemem operacyjnym Windows 10, i dowiedz się, jak zainstalować najlepszy dostępny sterownik drukarki i oprogramowanie.