Wpływ, na tak imponujący rozwój branży, oprócz wzrostu świadomości ekologicznej,

W przypadku małopolski, dopłaty do fotowoltaiki w 2020 opierają się tylko na ogólnodostępnych programach dla osób fizycznych („Czyste powietrze” i „Mój prąd”). Jak już wspominaliśmy, większość programów oferujących dofinansowanie do fotowoltaiki 2020 ma na celu wsparcie gospodarstw domowych. Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu „Czyste powietrze” otrzymamy wyłącznie dla inwestycji, które są w trakcie realizacji, w dniu składania wniosku. Wpływ, na tak imponujący rozwój branży, oprócz wzrostu świadomości ekologicznej, miało fotowoltaika Kraków dofinansowanie https://bisolar.pl/dofinansowanie/ do fotowoltaiki. Oznacza to, że dofinansowanie do fotowoltaiki na Śląsku dostępne jest przez cały rok, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Dofinansowanie do fotowoltaiki 2020, w zachodniopomorskim możliwe jest również dla osób fizycznych, w ramach programów „Czyste powietrze” i „Mój prąd”. Zgodnie z ogólnym celem strategii Europa 2020, do 2020 roku, udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii powinien wynieść 20%.