Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji roku szkolnego 2018/2019
Dodane przez admin dnia 08 listopad 2017 13:47


Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji roku szkolnego 2018/2019


Szanowni Państwo!

        W przyszłym roku szkolnym 2018-2019 nasza szkoła będzie liczyła 46 oddziałów (klas) i gdyby zajęcia miały się odbywać w jednym budynku, trwałyby do późnego wieczora. Dlatego (przewidując taką sytuację) Rada Miasta Bydgoszczy przyznała Szkole Podstawowej nr 60 budynek po byłym Gimnazjum nr 16 przy ul. Kragujewca 10. Budynkiem tym zarządzamy już od 1 września tego roku, pomimo to wszystkie zajęcia w tym roku szkolnym odbywają się przy ul. Glinki 117.
        Do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte żadne decyzje związane z przyszłym rokiem. Trwają rozmowy o przeniesieniu klas siódmych, ósmych i gimnazjalnych (sale lekcyjne są przystosowane do klas starszych). Natomiast wszystko robimy, by nie było zmian wychowawców i nauczycieli uczących. Jeżeli wynikną, to jak co roku z przyczyn niezależnych (przyczyną są choroby, odejście na emeryturę, utrata etatu, wygaśnięcie umowy, niezbędne potrzeby wynikające z organizacji itp.) Jak do tej pory miało miejsce pierwsze spotkanie z nauczycielkami języka polskiego. Po spotkaniu nie zapadły żadne decyzje, gdyż panie mają przedstawić propozycje na organizację przyszłego roku. W momencie, kiedy zakończą się konsultacje z wszystkimi nauczycielami, zostanie zorganizowane spotkanie z rodzicami (na sali gimnastycznej) i przedstawiony zostanie projekt. Wszelkie dywagacje, które ukazują sie w Internecie nie mają żadnego pokrycia z rzeczywistością.
        Budynek który otrzymaliśmy w zarząd po Gimnazjum nr 16 pozwoli nam usprawnić organizację i rozwiąże wiele problemów (np. obiady będą mogły być wydawane bez ograniczeń w dwóch stołówkach jednocześnie; egzaminy zewnętrzne przeprowadzane będą w spokoju bez potrzeby zwalniania całej szkoły; biblioteka znajdzie dodatkowe pomieszczenia dla księgozbioru, wolne pomieszczenia pozwolą na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych - obecnie brak pomieszczeń jest poważną przeszkodą; zajęcia szkolne będą kończyć się w porze poobiedniej.) Powiększenie bazy dydaktycznej dla szkoły zwiększa komfort pracy i nauczania. Jest to kwestia odpowiedniej organizacji pracy. Chciałbym zauważyć, że szkoła już korzysta z obiektów sportowych BKS Chemik, a teren szkoły przy ul. Kragujewca przylega do terenu klubu. Proszę sobie wyobrazić, jak duże problemy organizacyjne wynikłyby, gdyby klub przestał wpuszczać naszych uczniów na swój teren. Natomiast teren szkolny przy ul. Kragujewca 10 od września jest nasz i nie musimy w przyszłym roku chodzić po prośbie. Prosiłbym państwa o zaufanie i cierpliwość, gdyż planowanie w tym roku wymaga czasu i rozwiązania wielu problemów.

Łączę wyrazy szacunku

Leszek Gozdek