Komunikat!!!
Dodane przez admin dnia 13 czerwiec 2018 07:09
Rozstrzygnięcie
IV Edycji Konkursu Recytatorskiego

Wizerunek Boga we współczesnej polskiej poezji


W dniu 4 czerwca 2018 r. odbył się finał IV Edycji Konkursu Recytatorskiego "Wizerunek Boga we współczesnej polskiej poezji".
Do pierwszego etapu zgłosiło się 47 uczestników z 18 szkół podstawowych i gimnazjów z całej diecezji. Przesłuchania konkursowe, które odbyły się 21 maja, pozwoliły nam wyłonić 17 finalistów konkursu, którzy przybyli 4 czerwca 2018, by raz jeszcze zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie.
Zebranych powitał wicedyrektor SP 60 p. Bogdan Hinc. Wszyscy finaliści wykazali się wielkim kunsztem recytatorskim, doskonałą dykcją i zrozumieniem przesłania recytowanych wierszy oraz dostarczyli wielu wzruszeń licznie przybyłym rodzicom, nauczycielom i miłośnikom poezji. Wszyscy także otrzymali nagrody ufundowane przez Szkołę Podstawową nr 60 i Parafię Świętych Polskich Braci Męczenników - patrona konkursu.
Komisja konkursowa, w skład której weszli nauczyciele - poloniści oraz wicedyrektor szkoły p. Bogdan Hinc, po długiej i burzliwej naradzie przyznała następujące nagrody:
- w kategorii: SZKOŁA PODSTAWOWA - klasy IV - VI
1 miejsce - Wiktoria Polasik - SP 56 w Bydgoszczy
2 miejsce - Adam Biel - SP 13 w Bydgoszczy
3 miejsce - Piotr Han - SP 65 w Bydgoszczy
wyróżnienia: Joanna Szymków - SP 13 w Bydgoszczy,
Jakub Rosiak - SP 62 w Bydgoszczy
- w kategorii GIMNAZJUM i klasy VII SP
1 miejsce - Jan Libera- SP 62 w Bydgoszczy
2 miejsce - Kamila Łączna - SP 56 w Bydgoszczy
3 miejsce - Julita Michalak - SP w Morakowie
wyróżnienie: Maksymilian Madej - G 29 w Bydgoszczy

NAGRODA SPECJALNA
Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 60 w Bydgoszczy
Jakub Rosiak - SP 62 w Bydgoszczy

DZIĘKUJEMY:
Uczestnikom konkursu i ich nauczycielom oraz rodzicom za tak duże zainteresowanie konkursem oraz wysiłek włożony w przygotowanie pięknych recytacji,
Dyrekcji naszej szkoły oraz Księdzu Prałatowi za życzliwość, przychylność, dobroć oraz ufundowane nagrody,
Jury za podjęcie się wydania werdyktu i wyłonienie laureatów konkursu - co okazało się niezwykle trudne
Gimnazjalistom z klasy IIIag, którzy przygotowali i zaprezentowali część artystyczną
Wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniach i sprawnym przeprowadzeniu IV Edycji Konkursu Recytatorskiego.

Organizatorzy:
Joanna Kiełpinska
Katarzyna Ligman